Úvodní stránkaEnergetická bezpečnost ČR › Jak vymýtit nekalé praktiky při prodeji energií?

Jak vymýtit nekalé praktiky při prodeji energií?

11. 12. 2018 - Prague Marriott Hotel V Celnici 8, Praha 1
Jak může stát chránit spotřebitele? Je potřeba úprava stávající legislavy?

René Neděla, náměstek pro energetiku, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation  - Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance). Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

Prezentaci naleznete zde.