Fámy a fakta o dálnici D47

24. 4. 2012 - Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha 1
9:30 - 12:00 hod.
Technický stav mostů na D47: nebezpečný stav nebo běžné opotřebení?

Prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc., Fakulta stavební, VUT v Brně

Prof. Ing. Jiří Stránský, Dsc.


Vzdělání: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Brno (Ing.-1969, CSc.-1981, Doc.-1990, Prof.-1993)
Akademie věd ČR: DSc.-2007

Autorizovaný inženýr v České a Slovenské republice a ve státech Arizona, California, Colorado, Iowa, Nebraska, Oregon, – USA.

Soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby dopravní, se specializací betonové a ocelové konstrukce a mosty.

PRŮBĚH ZAMĚSTNÁNÍ A ZASTÁVANÉ FUNKCE

2010 - Ústav betonových a zděných konstrukcí, Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně,
1994 – 2010 vedoucí Ústavu betonových a zděných konstrukcí, Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně,
1991 – nyní Technický ředitel projekční kanceláře Stráský, Hustý a Partneři, s.r.o., Brno, Olomouc, ČR, Londýn, UK, Greenbrae, CA, USA.
1994 – nyní konzultant a expert pro návrh mimořádných mostních konstrukcí realizovaných v UK, USA, Japonsku a České Republice,
1998 - nyní soudní znalec v oboru stavebnictví, autorizovaný inženýr v České Republice a v Arizoně, Coloradu, Iowě, Kalifornii, Nebrasce, Oregonu a ve Washingtonu, USA.
1994 - nyní člen vědecké rady Stavební fakulty VUT Brno.
1994 - 2002 člen presidia mezinárodní organizace pro konstrukční beton fib,
1994 - 2006 člen vědecké rady VUT Brno,
2004 – nyní člen Editorial panel, časopis Bridge Engineering. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. London, UK.
1991 - 1994 zodpovědný projektant firmy T.Y. Lin International, San Francisko, Kalifornie, USA, zodpovědný za návrh a analýzu mostních konstrukcí v USA a na Taiwanu,
1969 - 1991 projektant u firmy Dopravní stavby Olomouc, středisko Brno.

Vedoucí řešitel grantových projektů:

• Grantový projekt GR 103/96/1635: „Nosné soustavy tvořené mostovkou z předpjatého pásu ztuženou vnějšími kabely nebo oblouky“. 1996-1998.
• Projektu MPO ČR FB – CV/69/98: „Vývoj estetické a úsporné mostní konstrukce pro městské a dálniční viadukty“. 1998-2000.
• Projekt MPO ČR FD-K/092: „Ekologické a estetické spřažené mostní konstrukce“. 2001-2003.
• Projektu MPO FI-185 „Nové úsporné konstrukce z vysokopevnostního betonu“. 2004-2006.
• Projektu MPO FI - IM5/128 „Progresivní konstrukce z vysokohodnotného betonu“ 2008-2010.

VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ

• Fritz-Schumacher Price, 1990 - University of Hannover, Germany. For architectural designs of bridges built in Czechoslovakia, especially for the design of Stress-ribbon bridges.
• Medal of Merit from the International federation for structural concrete - 1999.
• Čestný člen společnosti. Česká betonářská společnost ČSSI 2002,
• CTU Award 2003, University of Dundee, UK. For outstanding contributions in the field of concrete bridge design.
• Freyssinet Medal from the International federation for structural concrete – 2010.
• Ícaro Award 2011 from School of Civil Engineering, University of Coruna, Spain. For the academic excellence achieved in a structural engineering field.