Fámy a fakta o dálnici D47

24. 4. 2012 - Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha 1
9:30 - 12:00 hod.
Vedlejší produkty hutní výroby v zemním tělese pozemních komunikací

Ing. Vítězslav Herle, ARCADIS Geotechnika a.s

 

Ing. Vítězslav Herle, ARCADIS Geotechnika a.s.

Vzdělání: České vysoké učení technické Praha, stavební fakulta, obor vodohospodářské stavby (1963 - 1968)

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština, španělština - plynně slovem a písmem
ruština – částečně slovem a písmem
arabština – základní znalost

 

 

Specializace: geotechnika, zakládání staveb, zemní práce, vyztužování zemin,
zlepšování zemin, používání druhotných materiálů do zemních
těles

Průběh zaměstnání:
Stavební geologie n.p. resp. s.p. Praha (do r. 1991)
Stavební geologie - Geotechnika a.s. Praha (dosud)
1970 - 1976 geotechnik
1976 - 1978 geotechnik, poradce na CECE, Havana, Kuba
1979 - 1983 výzkumný pracovník, geotechnika
1984 - 1987 poradce pro geotechniku a zakládání staveb na
Ministerstvu veřejných prací Ammán, Jordánsko
1988 - 1989 geotechnik, koordinátor prací pro SHR
1990 - 1993 Filipíny, inženýr pro geotechniku a stavební
materiály. Stavby silnic z 5 půjčky Asijské
rozvojové banky,
1994 - dosud ředitel pro zahraniční činnost, hlavní geotechnik
společnosti, člen představenstva

Členství v odborných:
Český svaz stavebních inženýrů (od r. 1994) - člen
společnostech - Česká geotechnická společnost (od r. 2000) - člen
- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve
výstavbě (od roku 1994) – člen
- Mezinárodní organizace pro mechaniku zemin a geotechniku
(od r. 1985) - člen
- ČNI, Technická normalizační komise -TNK 41 Geotechnika,
předseda komise od ledna 2000 až dosud
- CEN/TC 396/WG 1 Earthworks (od r. 2009), delegát ČR
- Komise Ministerstva dopravy a spojů ČR pro udělování oprávnění
k provádění geotechnických průzkumů – člen
- Komise k udělování oprávnění k výkonu stavebního dozoru na
stavbách pozemních komunikací, člen zkušební komise
- IGS, Mezinárodní společnost pro geosyntetika (od r. 2002)
člen

Autorizace a oprávění:
Autorizovaný inženýr v oboru geotechnika
Oprávnění Ministerstva dopravy a spojů ČR k provádění průzkumných
a diagnostických prací souvisejících s výstavbou
opravami, údržbou a správou pozemních komunikací
(č. 1/2000)

Praxe:
1970 - 1976 Stavební geologie - geotechnik.
- Projekt přesunu gotického kostela v Mostě, výpočet
deformací při přesunu, kontrola zemních prací.
- Kontrola kvality zemních prací při výstavbě 75 m vysoké
kamenité hráze u Přísečnice v Krušných horách.
- Projekt nového popílkového odkaliště pro elektrárnu
Tušimice II, průzkum pro hráz

1979 - 1983 Stavební geologie, geotechnik specialista.
- Výzkum vlastností severočeských jílovců (Jiřetín -
geomechanika),
- Řešení sesuvů (Řepov, Most), havárií (VTŽ Chomutov -
havárie podzemní stěny vodního hospodářství),
- Zhutňování jílovitých výsypek (Ervěnický koridor).

1987 - 1990 Stavební geologie, konzultant pro geotechniku.
- Řízení geotechnických průzkumů (JE Chlumec n/ Cidlinou)
- Monitoring svahových pohybů (Jezeří, Most - pilíř)

11/93 – současnosti Stavební geologie – Geotechnika, a.s.
Hlavní geotechnik společnosti, koordinátor konzultační
činnosti pro dopravní stavby, zahraniční zakázky společnosti
- 1994 až do současnosti: Projekt a stavba modernizace 1 a
2 železničního koridoru.
Navrhování alternativních řešení, používání geosyntetik,
zlepšování zemin.

- 1995 – 2001 Geotechnická supervize při stavbě dálnice D5
Plzeň – Rozvadov; D8 Nová Ves - Doksany a Doksany –
Lovosice.
Projektování vyztužení násypů a používání alternativních
materiálů (popílky).

- 1996 – 2000 Dozor nad výstavbou silničního obchvatu
Loun. Poprvé v ČR ve velkém použity elektrárenské popílky
při stavbě násypů a vozovky (dle návrhu SG Geotechniky).

- 1997 – 2000 Sanace sesuvů a navrhování ochranných
hrází po povodních na Moravě.
- Rozšíření dálnice D1 Praha – Mirošovice. Návrh vyztužení
zemních těles.

- 2000 – 2003 Horská silnice Vranča – Hrdinka. Návrh
násypů vyztužených geosyntetiky a hřebíkovaných svahů.
- 2002 Hlavní geotechnik při realizaci zemních prací (HTÚ)
průmyslové zóny Kolín – Ovčáry (automobilka TPCA)

- 2002 – 2003 Sanace poškozených zemních těles na
dopravních stavbách po povodních.

- 2004 – dosud Řízení výzkumných úkolů Ministerstva
dopravy zaměřených na zemní tělesa v nepříznivých
geotechnických poměrech, používání popílků a popelů
v zemních tělesech, vyztužování a vylehčování zemních
konstrukcí.

Expertízy (2004 – 2011):
- Karlovy Vary – průtah silnice I/6 (pro ŘSD)
- Komerční centrum Karlovy Vary (pro Gleeds)
- D804 havárie kanalizace (pro SSŽ)
- D807 vyloučení pilotového zakládání (pro SSŽ)
- Opatov – obchvat. Posouzení založení mostů a
návrh sklonu svahů zářezů a násypů (pro ŘSD)
- Písecká brána. Stanovení příčin průsaků a návrh řešení
(pro Správu nemovitostí Praha 6)
- Návrh sanace zřícené zemní hráze rybníka Hvězda u České
Třebové
- Vypracování návrhu sanace zříceného svahu u V portálu
tunelu Hřebeč (sanace byla odměněna cenou poroty
v soutěži o nejlepší stavbu roku 2006)
- Využití elektrárenských popílků a lehkého keramického
kameniva do zemních těles pozemních komunikací.
Rychlostní komunikace R6 Karlovy Vary – průtah, Nové
Sedlo – Jenišov (největší vylehčený násyp v ČR – nominace
na stavbu roku), Jenišov – Tisová.
- Řešení deformací zemních těles pozemních komunikací při
použití druhotných materiálů (R 47 Ostrava), deformací
betonové vozovky D11.
- Řešení stabilizace sesuvů na D805 a D3 (Tábor – Veselí
n/Luž.).

Práce v zahraničí:

1973 - 1976 Alžírsko, Mali, Niger. Vedoucí laboratoře
mechaniky zemin při průzkumu pro transsaharskou silnici.
1976 - 1978 Kuba. Poradce pro mechaniku zemin a
zakládání staveb u státního výboru pro hospodářskou
spolupráci v Havaně.
1979 - 1980 Laos GT průzkum pro rekonstrukci 200 km
dlouhé silnice mezi Savannakhetem a Vietnamskou hranicí.
1981 - 1982 Peru Analýza sesuvu břehu jezera
Yarinacocha v Amazonii ohrožujícího stavbu elektrárny.
1984 - 1987 Jordánsko. Poradce náměstka ministra
veřejných prací pro geotechniku a zakládání staveb.
1990 - 1991 Filipíny. Koordinační konzultant, materiálový
inženýr při projektování silničních staveb na Luzonu,
souostroví Visayas a na Mindanau.
4/91 - 5/91 Nepál. Studie rizika sesuvů na 2 silničních
projektech ve východním a západním Nepálu
8/91 - 1993 Filipíny. Koordinační konzultant, materiálový
inženýr pro 7 silničních projektů na Luzonu, souostroví
Visayas a na Mindanau.
2/98 - 3/98 Uzbekistán. Předběžný geotechnický průzkum
pro vedení trasy dálnice Taškent - Oš (Kyrgystan).
9/01 Lotyšsko, Plavinas. Studie poruch zemní hráze. Doporučení
injektážních metod pro sanaci podloží.
5/03 Srbsko a Černá Hora. Návrh vyztužené zemní konstrukce
pro násyp silnice vedoucí k nové sportovní hale v Bělehradě.
4/04 Maďarsko. Návrh vyztuženého zemního tělesa dálnice
okolo Balatonu na organických zeminách.
4/04 Polsko. Návrh vyztužení skládky odpadů ve Wroclavi.
5/04 Rumunsko. Řízení předběžného průzkumu pro dálnici
Bukurešť – Brašov v úseku Comarnic – Predell.
10/05 Francie, Paříž. Generální zpravodaj první sekce
mezinárodní konference o zlepšování zemin TREMTI
12/05 Egypt. Konzultace pro egyptského partnera Arcadisu při
rozšiřování přístavu v Marsa Alam
9/06 Čína, Japonsko. Akviziční cesta spojená s přednáškami o
konzultační činnosti SG Geotechnika
1–6/07 Srbsko Studium využití elektrárenských popílků
z Obrenovace a Kostolace do staveb pozemních komunikací
8/07 Kalmycká republika. Předběžný průzkum lokality pro
stavbu větrných elektráren o výšce 100 m, návrh úpravy
založení.
10/09 Benin. Přednášky na semináři Mezinárodní silniční
asociace o vozovkách s nezpevněným krytem

Publikační a přednášková činnost:

Zpracování technických podmínek a technických kvalitativních podmínek pro Ministerstvo dopravy (TP 93 Použití popílků, TP 97 geosyntetika v zemním tělese PK, TP 198 Vylehčené násypy PK, TKP 4 Zemní práce, TKP 30 Speciální zemní konstrukce).

Zpracování revize norem ČSN 73 6133 Návrh a provádění
zemního tělesa PK, ČSN 73 6244 Přechody mostů PK a překlady EN norem pro geotechniku

Organizátor a odborný garant každoročního celorepublikového
semináře na Olšance pořádaného pod záštitou České silniční
společnosti (již 16 ročníků). Pravidelně přispívám do časopisu Silniční obzor.

 


Prezentaci ke stažení naleznete zde.