Úvodní stránkaArchivDopravní infrastruktura ČR – diskusní setkání 2010-2012 › Cesta druhá: Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury

Cesta druhá: Možnosti a vyhlídky financování dopravní infrastruktury

Odborná autorita - František Lehovec, Fakulta dopravní ČVUT
8. 6. 2010 - Prague Marriott Hotel, V Celnici 8, Praha 1
od 13:00 do 17:00 hod.
Stavíme draze či levně?

František Lehovec, Fakulta dopravní ČVUT

Prof. Ing. František Lehovec, CSc. absolvoval Fakultu stavební ČVUT Praha, obor konstrukce a dopravní stavby v roce 1960. Působil na katedře silničních staveb stavební fakulty v letech 1961 - 1972 ve funkci odborného asistenta a od roku 1985 je profesorem pro obor dopravní stavby na této fakultě. V letech 1972 - 1985 byl ředitelem Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. V současné době je předsedou české silniční společnosti a předsedou Redakční rady časopisu Silniční obzor. Je členem vědecké rady minitsra dopravy a předsedou technické rady generálního ředitele ŘSD ČR.

Prezentaci ke stažení naleznete zde.