Děkujeme Vám za registraci na diskusní setkání

Diskuse u kulatého stolu:

Problematika sendvičové generace

Datum:

4. října 2017

Místo a čas konání:

ČSOB Inspirace, Jungmannovo nám. 767, Praha 1, od 10.00 do 12.00 hod.